Blog của Nguyễn Hữu Danh

Kinh doanh và cuộc sống luôn gắn liền. Ở đây, tôi chia sẽ những gì tôi đã nếm trải, những cảm nhận, những giá trị mà ít nhất cá tôi cho là đúng đắn nhất trong kinh doanh và cuộc sống, và tôi đang từng ngày sống và làm theo những điều đó.

Kinh doanh cùng Nguyễn Hữu Danh

Nếu bạn đã nổ lực quá lâu hoặc quá nhiều mà vẫn không đạt thành quả như mong đợi, vậy thì hãy xem lại.

***

…đọc tiếp