Các phần mềm ở đây đều là các phần mềm cơ bản phải có để tăng hiệu quả cho công việc, và tất nhiên, tôi đang sử dụng nó

Tất nhiên nó sẽ không dễ sử dụng với người không muốn tìm hiểu. Hãy tải về và “mò” hết sức có thể, nếu không được, hãy nhắn tin qua Facebook, tôi sẽ hỗ trợ bạn (https://www.facebook.com/NguyenHuuDanh123/)

A/ Phần mềm Ghi chú – đồng bộ được trên điện thoại và máy tính

1/ Phần mềm ghi chú  Evernote

– Trên máy tính: Tải tại đây

– Trên điện thoại: tìm từ khóa EVERNOTE để tải

Evernote được đồng bộ trên điện thoại và máy tính bằng email, cho phép ghi chú hình ảnh, âm thanh, văn bản.

2/ Phần mềm ghi chú Google Keep (đứa con của Google, sử dụng tốt nhất cho điện thoại Android)

– Trên máy tính: sử dụng trực tiếp tại: https://keep.google.com/

– Trên điện thoại: tải với từ khóa KEEP.

Keep cũng được đồng bộ trên điện thoại và máy tính thông qua email, cho phép lưu trữ nhanh với văn bản (chức  năng không mạnh bằng evernote).

B/ Phần mềm Lưu trữ – đồng bộ được trên điện thoại và máy tính

1/ Phần mềm Lưu Dropbox

– Trên máy tính: tải tại đây

– Trên điện thoại: tải với từ khóa DROPBOX

2/ Phần mềm lưu trữ Google Drive

– Trên máy tính: tải tại đây

– Trên điện thoại: tải với từ khóa GOOGLE DRIVE