Dòng thời gian

Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn

Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn

Ý tưởng chính về Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn.Không có một nhà lãnh đạo tài giỏi, không một tổ chức nào có thể thành công. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là thu hút và giữa chân người tài, đồng thời khơi dậy được nhà lãnh đạo […]

Con người chỉ bớt khổ và bớt ngu…

Con người chỉ bớt khổ và bớt ngu mà thôi

Có một sự thật là người trần mắt thịt chúng ta chưa bao giờ hết khổ và cũng chưa bao giờ hết ngu, chúng ta chỉ đang bước trên con đường đi tìm cách để bớt khổ và bớt ngu mà thôi. Và đây là hành trình cả đời.