Dòng thời gian

Lãnh đạo là truyền cảm hứng

Lãnh đạo là truyền cảm hứng

Con người được truyền cảm hứng để làm những việc mà chính họ cảm thấy cảm hứng về việc làm của họ.   Cảm hứng tạo ra năng suất vượt trội.   Người chờ nhắc nhở mới hành động là người không chủ động, người nhắc nhở và người được nhắc nhở khi đó bị […]

Single mom (mẹ đơn thân) – Em là ai?

Single mom - mẹ đơn thân

Single mom (mẹ đơn thân) – Em là ai? Nếu thử ra đường bịt mắt quơ tay vài cái, rất có thể sẽ gặp được 1 single mom chỉ trong 1 phút 30 giây. Single mom bây giờ nhiều như như lá mùa thu, đa phần không phải đến từ nguyên nhân tỉ lệ ly […]

Về 1 Tháng 6

1 tháng 6

Trong không khí các bậc cha mẹ nam thanh nữ tú cõi mạng nô nức úp hình hưởng ứng 1 tháng 6 như 1 dịp để minh chứng tình yêu dành cho con, thì vẫn có đâu đó những đứa trẻ hưởng ngày 1 tháng 6 chỉ được bên cạnh cha, hoặc mẹ, hoặc tủi thân hơn là chỉ ở cạnh ông bà.

Phụ nữ bị lừa nhiều quá

Phụ nữ bị lừa quá nhiều

70% trong cơ thể chúng ta là nước. 70% phụ nữ bị lừa khi kinh doanh online. Đặc điểm của phụ nữ là cảm xúc rất mạnh, dễ tin người, dễ tin đời. Cứ nghe nói là tưởng thiệt. Cũng vì lẽ đó mà biết bao cái bẫy giăng ra chờ sẵn những người phụ […]