Kinh doanh

Nơi Nguyễn Hữu Danh chia sẽ những kiến thức và kinh nghiệm về Kinh doanh & Marketing

Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn

Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn

Ý tưởng chính về Phát triển những nhà lãnh đạo xung quanh bạn.Không có một nhà lãnh đạo tài giỏi, không một tổ chức nào có thể thành công. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là thu hút và giữa chân người tài, đồng thời khơi dậy được nhà lãnh đạo […]