Lập Fanpage rồi đi mời bạn bè like, nên hiểu thế nào về hành động này?

Nó đang nói lên vấn đề: bạn đang không có kế hoạch phát triển Fanpage này lớn mạnh, hoặc, bạn đang bế tắc trong vấn đề phát triển Fanpage, và bạn “nhờ” người quen, bạn bè làm giúp bạn.

Kết quả từ quá khứ cho ta thấy, con số bạn bè ủng hộ và like cho bạn chỉ được chừng vài chục người thôi (đó là đang nói đến số nhiều).

Hãy có 1 kế hoạch phát triển Fanpage của bạn thật rõ ràng, đừng lệ thuộc vào nguồn bạn bè sẵn có. Họ like cho bạn cũng k ý nghĩa gì, vì khả năng cao, họ không liên quan đến Fanpage của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn tư duy Marketing trước khi tạo ra Fanpage, hãy đưa nó đi xa hơn, đừng để nó quẩn quanh bạn bè của bạn.

P/s: chưa nghĩ ra viết gì cho p/s. Có lẽ là SẢN PHẨM PHẢI THẬT SỰ TỐT mới có động lực phát triển Fanpage lớn mạnh.

P/ss: không có kế hoạch phát triển Fanpage lớn mạnh, chứng tỏ bạn chưa nghiêm túc với công việc đó.

Nguyễn Hữu Danh