NỖI ĐAU phụ nữ bán hàng online chắc chắn gặp phải

Nỗi đau bán hàng online

Có 1 nỗi đau mà các bạn nữ đang bán hàng hay gặp phải.

đó là…đa số cứ mỗi 6 tháng đến 1 năm họ lại phải thay đổi sản phẩm kinh doanh online 1 lần, thậm chí rất nhiều lần.

Vì sao họ cứ phải thay đổi liên tục? Vì cái họ vừa bỏ đi đã không còn hiệu quả, hay nói thẳng ra là họ bán không được nữa.

Tôi không muốn xoáy sâu vào nỗi đau đó, nhưng có 2 điểm khi tiếp xúc với quá nhiều bạn nữ, tôi nghĩ tôi phải nói để các bạn mới không giẫm vào vết xe cũ:

…đó là họ đã bị bơm căng lên bằng 1 niềm tin sai lệch về sản phẩm đó, để rồi họ hô hào bất chấp trên FB cá nhân của họ.

…đó là họ đã bị dụ dỗ nhập hàng rồi không bán ra được. Họ được rao giảng rất đơn giản rằng chỉ cần nhập 100 gói giá 500k, đem về bán 1.000k là có lời. Dễ vậy sao? Kết cuộc là có bán được đâu.

1 điều rất nguy hiểm đó là đôi khi mình không biết cái mình không biết, mà mình lại cứ tưởng mình đã biết rất rõ.

P/s: họp team đầu tuần.

Nỗi đau phụ nữ bán hàng online