Sách

đọc sách

Cuộc đời chúng ta chỉ thay đổi qua 2 con đường: [ Những cuốn sách chúng ta đọc ] và [ Những người chúng ta gặp ].

Chúng ta có thể giảm chi tiêu hoặc giảm nhu cầu ăn mặc, nhưng đừng bao giờ bỏ qua 1 cuốn sách tốt. Bởi vì sách sẽ giúp nâng chúng ta lên 1 tầm cao mới và cách mạng hóa thế giới quan (tầm nhìn) của chúng ta bằng những ý tưởng mới.