Show bằng chứng “Phản hồi của khách”

Show bằng chứng “Phản hồi của khách”
_____________

Đừng tự tạo ra những tin nhắn, tự nhắn qua nhắn lại với nhau rồi gọi đó là “phản hồi của khách”.

Hãy cho khách hàng thấy những hình ảnh thực tế, những sự thật không thể thật hơn.

Bán hàng đâu phải đơn giản là ngồi ở nhà bấm bấm đt, show hình “hàng về chật nhà”, cầm tiền chụp tự sướng.

P/s: các anh chị trong team vẫn ngày ngày đi sưu tầm hình ảnh thực tế.

tram-dang-sua-non-alpha-lipid

truc-thanh-sua-non-alpha-lipid

my-suong-sua-non-alpha-lipid

anh-tuan-sua-non-alpha-lipid