Sự “đổ vỡ” trong bán hàng. Nhanh thôi, 2 phút là rõ vấn đề.
____________

Sự đổ vở trong mối quan hệ với khách hàng từ chỗ bạn không cho khách hàng biết sự thật mà bạn biết về sản phẩm của bạn. Và để đối phó với “sự thật” này thì 1 là bạn che giấu khách hàng, hoặc 2 là bạn phải đi tìm 1 sản phẩm thật tốt.

Sản phẩm thật sự tốt, theo tui thì bình dân lắm. Một là cha mẹ bạn, con cái bạn phải “dám” sử dụng nó, chứ k phải chỉ 1 mình bạn mang thân ra làm chuột bạch. Hai là, điều thứ 2 còn quan trọng hơn… Dù sau này không còn kinh doanh nó, thì bạn vẫn sử dụng nó, hoặc vẫn còn liên quan đến nó, chứ không phải goodbye đường ai nấy đi.

Hãy tôn trọng khách hàng, trao cho họ cái thật sự cần, đừng cho họ sự phóng đại. Phóng đại là kết quả của sự thiếu thông tin hoặc vì “kinh tế thị trường”.

? NGUYỄN HỮU DANH