(*) Trang Facebook chính thức của Nguyễn Hữu Danh (Danh Nguyễn Alpha)

  » Trang cá nhân Nguyễn Hữu Danh

  » Fanpage Nguyễn Hữu Danh

  » Fanpage Danh Nguyễn Alpha

(*) Kênh Youtube chính thức của Nguyễn Hữu Danh (Danh Nguyễn Alpha)

  » Kênh Youtube Nguyễn Hữu Danh (đào tạo kinh doanh online thực chiến).

 » Kênh Youtube chính thức của Danh Nguyễn Alpha (kênh thông tin sức khỏe và dinh dưỡng được quản lý bởi Nguyễn Hữu Danh).